TIN TỨC SỰ KIỆN

Quản trị thay đổi trong khu vực công

Mô tả môn học: Môn học này giúp người học hiểu được những lý thuyết và phương pháp thay đổi có thể áp dụng trong tổ chức công, nêu lên...

Quản trị nhà nước

Mô tả môn học: Môn học nghiên cứu khái niệm và thành tố tác động tới quản trị quốc gia, được kết hợp giữa giảng bài, thảo luận, nghiên cứu...

Lãnh đạo khu vực công

Mô tả môn học: Học phần này sẽ tập trung vào vai trò và hoạt động của những nhà lãnh đạo trong việc thay đổi, phát triển, hoàn thiện những...

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công

Để được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, học viên phải hoàn tất toàn bộ chuơng trình với 45 tín chỉ

Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công

Để được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, học viên phải hoàn tất toàn bộ chuơng trình với 45 tín chỉ

Danh sách tất cả môn học chương trình MPM

STT Tên học phần Số TC I KIẾN THỨC CHUNG (23) 1 Triết học 4 2 Tiếng Anh 4 3 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong khu vực công...

Danh sách tất cả các môn học chương trình MPP

Danh sách các môn được được Khoa cập nhật, sẽ có thông báo trong thời gian sớm nhất

Triết Học

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Mô tả môn học: Chương trình môn Triết học có 8 chương, gồm: Chương mở đầu giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học; Ba...