TIN TỨC SỰ KIỆN

Quản trị thay đổi trong khu vực công

Mô tả môn học:

Môn học này giúp người học hiểu được những lý thuyết và phương pháp thay đổi có thể áp dụng trong tổ chức công, nêu lên những hữu ích cũng như những nhược điểm của những lý thuyết này, để người học có thể chọn cho mình mô hình nào là hữu ích và hữu ích khi nào trong chiến lược thay đổi ở tổ chức công của mình.

Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Hiểu và vận dụng được những lý thuyết và mô hình thay đổi tổ chức vào chiến lược thay đổi ở tổ chức công.
  • Hiểu các nguyên nhân của kháng lực đối với sự thay đổi ở tổ chức công và biết cách hóa giải những kháng lực này.
  • Hiểu vai trò của văn hóa trong thay đổi tổ chức.
  • Xây dựng tổ chức công thành tổ chức học hỏi.

Xây dựng những yếu tố thúc đẩy cải cách ở tổ chức công

Tin liên quan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa QLNN tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý công, đợt 1 năm 2023. Các bạn ứng viên quan tâm chương trình đào tạo có thể...

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (Executive MPM) năm 2023

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục...

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 2

Anh/ Chị thi sinh truy cập trực tiếp đường dẫn sau đây để tra cứu kết quả dự tuyển Tra cứu kết quả

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục...