Khoa Quản lý Nhà nước (School of Government) được thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 2014 nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho khu vực công. Tuy là một trong những Khoa non trẻ nhưng Khoa Quản lý Nhà nước đã có những bước tiến vược bậc nhờ kế thừa nền tảng kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các chương trình đào tạo về chính sách công và quản lý công trong hơn 20 năm từ chương trình hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật giữa trường Đại học Kinh tế TP. HCM và trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy School thuộc Đại học Harvard. Các chương trình đào tạo của Khoa Quản lý Nhà nước được xây dựng trên cơ sở tham khảo nhiều chương trình quản lý công và chính sách công tiên tiến và hiện đại của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như Trường Quản lý Nhà nước Kennedy – Đại học Harvard, Trường Quản lý Nhà nước Hatfiled, Đại học Công lập Portland (Portland State University), Trường Chính sách Công – Đại học Maryland, Trường Chính sách Công và Quốc tế – Đại học Columbia, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu – Đại học Quốc gia Singapore, …. Đặc biệt các chương trình này đều được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Những ngày đầu mới thành lập, Khoa thực hiện tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Công (MPM). Đến năm 2017, Khoa tuyển sinh thêm chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPM) dành cho người cán bộ công chức đang là lãnh đạo tại các tổ chức công. Các học viên cao học chương trình Quản lý Công của Khoa chủ yếu đến từ nhiều địa phương như Bình Định, Đăk Nông, TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, … và một số du học sinh là cán bộ quản lý và lãnh đạo các cơ quan ban ngành của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Chương trình cao học của Khoa Quản lý Nhà nước đạt được dấu ấn thông qua đào tạo nhiều thế hệ lãnh đạo trong và ngoài nước và hiện đang giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt, góp phần kiến tạo vào sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng. Đến năm 2018, chương trình cử nhân Quản lý Công đưa vào tuyển sinh với mục đích đóng góp cho khu vực công những thế hệ sinh viên đầy tài năng và nhiệt huyết cống hiến, nắm vững hệ thống kiến thức về kinh tế, luật, và quản lý công. Định hướng trong tương lai, Khoa Quản lý Nhà nước sẽ mở rộng tuyển sinh thêm những chuyên ngành mới phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế cũng như các chương trình đào tạo Tiến sĩ.

Đồng hành cùng với sứ mệnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đấy nước của UEH, Khoa Quản lý Nhà nước không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm đào tạo những nhà quản lý và lãnh đạo xuất sắc luôn dấn thân phụng sự cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng ở Việt Nam.

TẦM NHÌN

Hướng đến một Việt Nam thịnh vượng và bền vững thông qua quản trị tốt và lãnh đạo xuất sắc

SỨ MỆNH

Trở thành trường quản lý nhà nước hàng đầu nhằm:

    • Nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách trong khu vực công theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng.
    • Thúc đẩy quản trị tốt và lãnh đạo xuất sắc trong khu vực công.
    • Tác động làm thay đổi thái độ và hành vi của các cán bộ, công chức theo hướng phụng sự và liêm chính.