TIN TỨC SỰ KIỆN

Quản trị tài chính các tổ chức công

Mô tả môn học: Môn Quản trị tài chính các tổ chức công mang đến cho người học một cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa ngân sách...

Quản trị nhân lực các tổ chức công

Mô tả môn học: Môn Quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về quản lý‎ nguồn nhân lực...

Quản trị chiến lược các tổ chức công

Mô tả môn học: Môn Quản trị chiến lược trong khu vực công phát triển những kiến thức, công cụ, và kinh nghiệm tốt trên thế giới nhằm giúp nâng...

Thẩm định dự án đầu tư công

Mô tả môn học: Môn học sẽ mang đến cho học viên một công cụ phân tích hữu dụng và hiệu quả trong việc phân tích các dự án. Cụ...

Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công

Giới thiệu Học phần Lãnh đạo sẽ tập trung vào vai trò của những nhà lãnh đạo trong việc thay đổi, phát triển, và hoàn thiện những cơ cấu và...

Kinh Tế Công Cộng

Mô tả môn học: Môn học mang đến những kiến thức và công cụ có thể sử dụng trong việc ra quyết định liên quan đến các vấn đề tài...

Kinh tế và quản lý tài nguyên và môi trường

Giới thiệu Trong chương trình đại học, sinh viên đã bước đầu tiếp cận với học phần kinh tế môi trường và tài nguyên qua các nội dung chủ yếu...

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Giới thiệu Gần 75% của 1,3 tỷ người nghèo trên thế giới hiện nay đang sống ở khu vực nông thôn. Hằng năm, họ luôn phải đối mặt với những...