TIN TỨC SỰ KIỆN

Lãnh đạo khu vực công

Mô tả môn học:

Học phần này sẽ tập trung vào vai trò và hoạt động của những nhà lãnh đạo trong việc thay đổi, phát triển, hoàn thiện những cơ cấu và giá trị của tổ chức. Đó là xác định đúng những thách thức lãnh đạo; phát triển các chiến lược hiệu quả để vượt qua các thách thức; lãnh đạo sự thay đổi; hình thành tầm nhìn; lãnh đạo trong trong điều kiện hỗn loạn, rủi ro và khủng hoảng; và thu phục mọi người vào đạt tới mục đích chung…

Mục tiêu môn học:

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

  • Thảo luận những khái niệm về lãnh đạo và phát triển những khái niệm lãnh đạo của chính bản thân mình.
  • Nhận ra những lý thuyết và mô hình lãnh đạo khác nhau, sự giống và khác nhau của chúng, đồng thời đánh giá được bản thân trên cơ sở các mô hình lãnh đạo này.
  • Phân tích bối cảnh của lãnh đạo theo đó các quan niệm, mô hình, và lý thuyết là phù hợp cho việc lãnh đạo hiệu quả.
  • Phát triển các kỹ năng và năng lực cốt yếu của lãnh đạo: lãnh đạo sự thay đổi, hình thành tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn, lãnh đạo trong rủi ro, khủng hoảng, tạo khả năng và thu hút người khác vào mục đích chung… các kỹ năng được quan tâm phát triển trong quá trình môn học là truyền đạt, quản lý xung đột, phát triển đội, học tập liên tục, không ngừng, tương tác qua lại giữa các cá nhân,…

Tin liên quan

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC BUỔI TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

Khoa QLNN tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản lý công, đợt 1 năm 2023. Các bạn ứng viên quan tâm chương trình đào tạo có thể...

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (Executive MPM) năm 2023

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục...

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 2

Anh/ Chị thi sinh truy cập trực tiếp đường dẫn sau đây để tra cứu kết quả dự tuyển Tra cứu kết quả

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục...