Tuyển sinh

Thạc sĩ Quản lý công (MPM): Sở hữu cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai

Thạc sĩ Quản lý công (MPM): Sở hữu cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai

Chi tiết
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021: Quản lý công – Kiến tạo sự phát triển bền vững của xã hội

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021: Quản lý công - Kiến tạo sự phát triển bền vững của xã hội

Chi tiết
Chương trình đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công

Để được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, học viên phải hoàn tất toàn bộ chuơng trình với 45 tín chỉ

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công

Nghiên cứu

15/11/2017

Hội thảo "Đối Thoại Trao Đổi Văn Hóa Về Lãnh Đạo Và Quản Lý Công"

Chi tiết
27/12/2016

Lựa chọn tạp chí có độ tin cậy

Chi tiết

Tuyển sinh tháng 11/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP QUẢN LÝ CÔNG (EMPM)

Xem thêm