Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Công 2020 – UEH Phân hiệu Vĩnh Long

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Công 2020 - UEH Phân hiệu Vĩnh Long

Chi tiết
Tuyển sinh Chương trình  Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công tháng 06/2020

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công tháng 06/2020

Chi tiết
Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành Cao cấp Quản lý Công (Executive MPM) năm 2020

Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành Cao cấp Quản lý Công (Executive MPM) năm 2020

Chi tiết
Chương trình đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công

Để được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, học viên phải hoàn tất toàn bộ chuơng trình với 45 tín chỉ

Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công
Chương trình đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công

Để được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, học viên phải hoàn tất toàn bộ chuơng trình với 45 tín chỉ

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công
Chương trình đào tạo

Danh sách tất cả các môn học chương trình MPP

Danh sách các môn được được Khoa cập nhật, sẽ có thông báo trong thời gian sớm nhất

Danh sách tất cả các môn học chương trình MPP

Nghiên cứu

15/11/2017

Hội thảo "Đối Thoại Trao Đổi Văn Hóa Về Lãnh Đạo Và Quản Lý Công"

Chi tiết
27/12/2016

Lựa chọn tạp chí có độ tin cậy

Chi tiết

Tuyển sinh tháng 11/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP QUẢN LÝ CÔNG (EMPM)

Xem thêm