[Thông Báo] Gia Hạn Thời Gian Nộp Hồ Sơ Dự Thi Cao Học