Giao lưu văn nghệ, thể thao giữa CBVC UEH với Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An ninh sinh viên (ĐHQG TP.HCM)