Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014)