TIN TỨC SỰ KIỆN

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm nhìn

Khoa Quản lý Nhà nước phấn đấu đến năm 2021 sẽ trở thành đơn vị đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực quản lý công và chính sách công ở Việt Nam và đến năm 2026 sẽ trở thành tổ chức hàng đầu về đào tạo các nhà lãnh đạo cho khu vực công ở Việt Nam

 

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Khoa Quản lý Nhà nước là:

  • Nâng cao năng lực hoạch định chính sách và thực thi chính sách cho công chức nói chung và các nhà lãnh đạo trong khu vực công nói riêng theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng.
  • Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới cho khu vực công nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam
  • Tác động làm thay đổi thái độ và hành vi của cán bộ công chức theo hướng phụng sự người dân

 

Những thay đổi nhanh chóng và liên tục về khoa học – kỹ thuật, công nghệ, và kinh tế – xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu đã làm thay đổi bản chất, chức năng và phương thức quản lý của nhà nước. Trong diện mạo mới của mình, nhà nước giảm dần vai trò cung cấp dịch vụ và tăng cường vai trò hỗ trợ – thúc đẩy; nhà nước tương tác ngày càng nhiều hơn với các tổ chức trong và ngoài nước trong quá trình ban hành chính sách; nhà nước giao và phân quyền ngày càng nhiều hơn cho các đơn vị ở TW và địa phương; các quyết định trong cơ quan quản lý nhà nước phải gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững và hướng đến hiệu quả sau cùng. Trước những thay đổi này các cán bộ quản lý trong khu vực công cần phải có năng lực mới nhằm thực thi một cách tốt nhất nhiệm vụ của mình, đảm bảo các quyết định của họ phải hướng đến bốn tiêu chí gắn bó hữu cơ với nhau, đó là: chính sách tốt, quản lý hiệu quả, thể chế – pháp lý hỗ trợ, và đạo đức. Do đó, yêu cầu đặt ra với tất cả các cơ quan quản lý nhà nước là phải không ngừng nâng cao năng lực cán bộ công chức để đáp ứng những thách thức mới nảy sinh trong môi trường kinh tế năng động, hội nhập, và nhiều thay đổi hiện nay.

 

Để đáp ứng nhu cầu này, với bề dày về uy tín và năng lực trong nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học và sau đại học, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Khoa Quản lý Nhà nước (School of Governmnet) vào ngày 27 tháng 2 năm 2014 nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho khu vực công. Tuy mới được thành lập nhưng Khoa Quản lý Nhà nước là khoa có năng lực tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo trong khu vực công trên cơ sở kế thừa nền tảng kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các chương trình đào tạo về chính sách công và quản lý công trong hơn 20 năm từ chương trình hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật giữa trường Đại học Kinh tế TP. HCM và trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy School thuộc Đại học Harvard.

 

Các chương trình đào tạo của Khoa bao gồm cả ba bậc đào tạo: đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ. Bậc đại học có hai chương trình đào tạo là Quản lý Công Văn bằng 1 và Quản lý Công Văn bằng 2 (áp dụng cho hệ vừa học vừa làm). Bậc cao học có bốn chương trình bao gồm: Quản lý Công, Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Công, Chính sách Công, và Quản lý đô thị. Chương trình cao học Quản lý Công đã tuyển sinh từ năm 2014, các chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Công, Chính sách Công, và Quản lý đô thị sẽ bắt đầu tuyển sinh trong năm 2017. Bậc tiến sĩ có chương trình Tiến sĩ Quản lý Công; chương trình này cũng sẽ bắt đầu tuyển sinh vào năm 2017.

 

Các chương trình đào tạo của Khoa Quản lý Nhà nước được xây dựng trên cơ sở tham khảo nhiều chương trình quản lý công và chính sách công tiên tiến và hiện đại của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như Trường Quản lý Nhà nước Kennedy – Đại học Harvard, Trường Chính sách Công – Đại học Maryland, Trường Chính sách Công và Quốc tế – Đại học Columbia, Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu – Đại học Quốc gia Singapore, …đặc biệt các chương trình này đều được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

 

Mục tiêu của các chương trình này là nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức thuộc bộ máy nhà nước (đặc biệt ở cấp chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, cũng như góp phần phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong khu vực công (đối với chương trình tiến sĩ). Trọng tâm của các chương trình là trang bị cho học viên khả năng tư duy và phân tích vấn đề trong chính sách công, quản lý công, và quản lý đô thị, từ đó, người học có thể vận dụng kiến thức, phương pháp, và kỹ năng quản lý của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

 

Chất lượng của chương trình được đảm bảo bằng quy trình quản lý chất lượng chuyên nghiệp, và đặc biệt đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình là các giảng viên của Khoa Quản lý Nhà nước và giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao, có kinh nghiệm giảng dạy ở các chương trình cao học có uy tín như Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Chương trình Cao học Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan,… Các chương trình đào tạo của Khoa Quản lý Nhà nước chủ yếu sử dụng phương pháp giảng dạy bằng tình huống nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa học viên và giảng viên, đồng thời nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, và ra quyết định cho các học viên trong các tình huống thực tiễn. Giáo trình và tài liệu tham khảo có tính hội nhập cao, được sử dụng rộng rãi ở các trường đại học uy tín trên thế giới, trong đó các tài liệu chính đều được dịch sang tiếng Việt để thuận tiện cho quá trình học tập.

Đối tượng tuyển sinh của Khoa Quản lý Nhà nước là cán bộ đang làm việc trong khu vực công. Việc thi tuyển áp dụng theo quy trình được tổ chức bởi Viện Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Lớp học có thể được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc các địa phương tùy theo nhu cầu. Cho đến nay Khoa đã khai giảng bốn lớp cao học Quản lý Công, trong đó có hai khóa đã tốt nghiệp đúng hạn với tỷ lệ tốt nghiệp trên 95%. Kiến thức quản lý và kỹ năng lãnh đạo của các học viên tốt nghiệp được đánh giá cao, đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Tin liên quan

Hoạt động học tập, trải nghiệm mô hình Du lịch cộng đồng xã Thừa Đức, Bến Tre

Ngày 16 tháng 9 năm 2022 vừa qua, sinh viên khoa Quản lý Nhà nước đã có chuyến tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại xã Thừa Đức,...

Viện Chính sách công triển khai chương trình “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công” tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 02 và 03/04 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện Chính sách Công – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh...

SOG talk 2021: “AI World Society and the Age of Global Enlightenment – Xã hội trí tuệ nhân tạo và Kỷ nguyên khai sáng toàn cầu”

Ngày 17/12/2021, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH (CELG) đã tổ chức chương trình SOG talk 2021: “Xã hội trí tuệ nhân tạo và kỷ nguyên...

Thạc sĩ Quản lý công (MPM): Sở hữu cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai

Ngày nay sự thay đổi nhanh chóng và liên tục về khoa học – kỹ thuật và kinh tế – xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn...

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021: Quản lý công – Kiến tạo sự phát triển bền vững của xã hội

Với sứ mạng hướng đến một Việt Nam thịnh vượng thông qua Quản trị tốt và Lãnh đạo xuất sắc, Khoa Quản lý nhà nước Trường Đại học Kinh tế...

Khoa Quản lý Nhà nước tổ chức hội thảo GESI 2021 thuộc dự án Nâng cao năng lực cấp tỉnh (SPC)

Nằm trong dự án hợp tác “Nâng cao năng lực cấp tỉnh” giữa Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ ( USAID) và trường Đại học Kinh tế TP.HCM...