Hợp tác quốc tế

Hội thảo “Đối Thoại Trao Đổi Văn Hóa Về Lãnh Đạo Và Quản Lý Công”
15.11.2017

Dale Carnegie – “cha đẻ” của cuốn sách Đắc Nhân Tâm đã từng nói: “Tri thức chưa có sức mạnh chừng nào còn chưa được áp dụng” (Knowledge isn’t power...

Hội thảo về phong cách lãnh đạo và đổi mới trong khu vực công
22.01.2017

Vào thứ sáu ngày 13/1 tại A.105, Khoa Quản lý Nhà nước đã tổ chức hội thảo “Bridging EMERGE Leadership and Breakthrough Innovation in Public Service”. Thuyết trình chính trong...