Partnership

Tin liên quan

The training workshop development is part of a Provincial Capacity Building Project funded by the United States Agency for International Development (USAID).
15.05.2020

Within the framework of the Project: "Provincial Capacity Building -SPC" funded by USAID, Department of State Administration (SOG)

NOTES WHEN CHOOSE INTERNATIONAL MAGAZINE FOR SUBMISSION.
10.03.2020

The ICD Department guides how to look up information on international journals on the Scopus, ISI and ABDC lists, as well as preventing risks to submit articles to the journals...

UEH organizes a seminar on “Evaluation of MEL Quality Testing System” and “Pause and Reflect Session” under USAID’s Provincial Capacity Building Project
08.03.2020

As part of the cooperation project “Capacity building at the provincial level” between the United States Agency for International Development (USAID) and Ho Chi Minh City University of Economics. Ho...

International Conference “Management and Leadership in the 6th Public Sector”
26.03.2019

Quý đồng nghiệp thân mến, Khoa Quản lý Nhà nước thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ phối hợp với các đối tác quốc...

Scientific Workshop “Leadership and Effective Management of Government”
27.09.2018

Hội thảo khoa học “Lãnh đạo và Quản lý hiệu quả hoạt động của chính phủ” Ngày 22/09/2018, tại cơ sở C trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí...

Meet the candidate of Doctor of Public Administration, Khon Kaen University
21.04.2018

“College of Local Administration (COLA) thuộc Trường Đại học Khon Kaen của Thái Lan chuyên đào tạo chương trình Tiến sĩ quản lý công (Doctor of Public Administration – DPA)....