Hợp tác quốc tế

HỘI THẢO ĐẦU RA CHO NÔNG SẢN CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM
23.07.2020

Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện thuận lợi sản xuất lương thực, nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản và vùng cây ăn trái nhiệt đới...

Hội thảo quốc tế “Quản lý và Lãnh đạo trong khu vực công lần thứ 6”
26.03.2019

Quý đồng nghiệp thân mến, Khoa Quản lý Nhà nước thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ phối hợp với các đối tác quốc...

Hội thảo khoa học “Lãnh đạo và Quản lý hiệu quả hoạt động của chính phủ”
27.09.2018

Hội thảo khoa học “Lãnh đạo và Quản lý hiệu quả hoạt động của chính phủ” Ngày 22/09/2018, tại cơ sở C trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí...

Hội thảo “Đối Thoại Trao Đổi Văn Hóa Về Lãnh Đạo Và Quản Lý Công”
15.11.2017

Dale Carnegie – “cha đẻ” của cuốn sách Đắc Nhân Tâm đã từng nói: “Tri thức chưa có sức mạnh chừng nào còn chưa được áp dụng” (Knowledge isn’t power...

Hội thảo về phong cách lãnh đạo và đổi mới trong khu vực công
22.01.2017

Vào thứ sáu ngày 13/1 tại A.105, Khoa Quản lý Nhà nước đã tổ chức hội thảo “Bridging EMERGE Leadership and Breakthrough Innovation in Public Service”. Thuyết trình chính trong...