TIN TỨC SỰ KIỆN

UEH – Top 5 trường đại học Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về thành tích công bố quốc tế

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI và SCIE...

Khoa Quản lý Nhà Nước tổ chức chương trình Tập huấn phương pháp học tập dành cho Người trưởng thành – Adult Learning Certificate Training – phiên thứ 2

Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực cấp tỉnh” (SPC) hợp tác với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), vào ngày 05 và 07/01/2021...

Khoa Quản lý Nhà Nước tổ chức chương trình Tập huấn phương pháp học tập dành cho Người trưởng thành – Adult Learning Certificate Traning

Nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực cấp tỉnh” (SPC) hợp tác với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), vào ngày 16...

Khoa Quản lý Nhà nước tổ chức chuỗi hội thảo trao đổi về xây dựng mô hình hoạt động

Tiếp nối các hoạt động về xây dựng chiến lược thuộc dự án Tăng cường năng lực cấp tỉnh (SPC) hợp tác với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa...

Khoa Quản lý Nhà Nước tổ chức chuỗi hội thảo về xây dựng chiến lược hoạt động thuộc dự án Tăng cường năng lực cấp tỉnh (SPC) của USAID.

Nằm trong dự án hợp tác “Nâng cao năng lực cấp tỉnh” giữa Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH),...

UEH hướng đến đại học đầu tiên của Đông Nam Á hoàn chỉnh chuyển đổi số thư viện phục vụ cộng đồng

Thư viện UEH là thư viện có hạ tầng thông minh, quản trị thông minh, mang lại cho sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên dịch vụ và trải nghiệm...

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trường Đại học Kinh...

TRUNG THU YÊU THƯƠNG – MPM K29 TP.HCM

-Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi – Thời điểm được mong đợi nhất trong năm của mọi trẻ em Việt Nam sắp đến gần. Đó là Tết Trung Thu....