CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP QUẢN LÝ CÔNG – EMPM

Tháng 5&10/2017

Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Công (EMPM) là nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ quản lý làm việc trong các cơ quan chính quyền ở Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cấp cao, có đủ khả năng để lãnh đạo giải quyết những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng khắp một cách có hiệu quả dựa trên kinh nghiệm tích lũy và kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị trong quá trình học như: phân tích chính sách, phương pháp xây dựng tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức, phương pháp hoạch định chiến lược cho tổ chức, khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức, khả năng thu thập thông tin đa chiều hỗ trợ việc ra quyết định, khả năng quản lý sự thay đổi, kỹ năng đàm phán, hiểu biết về đạo đức công, có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC

Phần Kiến Thức Chung:

Phần này sẽ cung cấp cho người học kiến thức tổng quát đặt nền móng cho tư duy và phân tích. Các môn học cụ thể bao gồm:

Kiến thức chung  10 tín chỉ
Triết học 4
Tiếng Anh 4
Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công 2


Phần Kiến Thức Chuyên Ngành:

  Phần này sẽ giúp cho người học tiếp cận với những kiến thức nền tảng về quản lý trong khu vực công, trong đó người học sẽ tiếp cận với các công cụ để hoạch định chiến lược phát triển trong các tổ chức công, việc tổ chức và lãnh đạo thực hiện thành công các chính sách đã chọn. Các môn học cụ thể bao gồm:

Phần Kiến Thức Chuyên Ngành Tự Chọn:

Phần này học viên có thể mở rộng kiến thức và lĩnh vực hoạt động của mình ở các nội dung liên quan đến quản lý dự án công hoặc các vấn đề liên quan đến quản lý môi trường. Các môn học cụ thể bao gồm:

Phần Luận Văn Tốt Nghiệp:

Phần này học viên sẽ thực hiện luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Luận văn tốt nghiệp dưới dạng đề tài nghiên cứu này sẽ giúp cho người học vận dụng tất cả các kiến thức và kỹ năng mà mình đã tích lũy được trong suốt chương trình học để phân tích và tìm kiếm các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho một tổ chức công hay phi lợi nhuận cụ thể.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng đào tạo của chương trình là những cán bộ quản lý có 5 năm kinh nghiệm làm việc và có 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Thời gian và hình thức đào tạo: 1,5 năm (18 tháng) – đào tạo không tập trung

Thời gian tổ chức thi tuyển: tháng 05 và 10/2017 (Thời gian nộp hồ sơ từ 1/4/2017 đến 28/4/2017)

Môn thi tuyển sinh:

  • Phần 1: Đánh giá hồ sơ về quá trình học tập và công tác của thí sinh.
  • Phần 2: Thi GMAT dạng trắc nghiệm bằng tiếng Việt và viết bài luận.
  • Phần 3: Phỏng vấn nhằm kiểm tra kiến thức và kinh nghiệm xử lý tình huống quản lý.
  • Phần 4: Kiểm tra trình độ ngoại ngữ.

Hồ sơ tuyển sinh:

Phiếu đăng ký dự thi và lý lịch khoa học có nhận xét của Thủ trưởng cơ quan quản lý;

Bản sao công chứng các giấy tờ sau:

  • Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học
  • Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh quá trình học tập và các khóa bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia (nếu có).
  • Chứng chỉ bổ sung kiến thức đại học theo quy định về đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM theo Thông báo 1660/TB-ĐHKT-VSĐH ngày 5/10/2016 (nếu cần).
  • Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (chứng minh thâm niên công tác và kinh nghiệm quản lý).
  • Các loại bằng khen, giấy khen và minh chứng thành tích nổi bật trong học tập, công tác.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Nhận hồ sơ từ ngày 1/4/2017 đến ngày 28/4/2017 tại Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh