KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 08 3932 2553 – 08 3932 9065
Email: sog@ueh.edu.vn