Lễ khai giảng khóa đào tạo Tiến sĩ kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công