Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng

Phạm Quốc Hùng

 

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng làm Phó chủ nhiệm khoa Quản lý nhà nước từ khi Khoa được thành lập tháng 0 2 năm 2014. TS. Hùng có học vị Tiến sĩ Quản lý của Đại học East Anglia (Anh, 2009), bằng Thạc sĩ về Phương pháp Nghiên cứu của Đại học Macquarie (Úc, 2002), và bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1998). Giai đoạn 1998-2010 ông là giảng viên trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Từ năm 2010 ông trở thành giảng viên của khoa Tài chính công, đại học Kinh tế TP.HCM, làm Phó Chủ nhiệm bộ môn Tài chính-Tiền tệ (từ năm 2011).

2/ Các môn giảng dạy (Teaching)

TS. Phạm Quốc Hùng tham gia giảng dạy bậc đại học và sau đại học, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các môn: Quản trị nhân sự; Hành vi tổ chức; Lý thuyết Tài chính-Tiền tệ, Chính sách tiền tệ.

3/ Lĩnh vực nghiên cứu ( Researching)

TS. Phạm Quốc Hùng nghiên cứu chuyên sâu về:

o   Thái độ và hành vi của nhân viên trong tổ chức;

o   Vai trò của chính sách tiền tệ đối với phát triển kinh tế.

TS. Hùng cũng tham gia hướng dẫn nghiên cứu học viên cao học và tiến sĩ thuộc các chương trình trong nước và quốc tế; tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấ; tham gia các dự án nghiên cứu của các tổ chức quốc tế.

4/ Sách báo xuất bản (Publication)

Perceived organizational support and organizational identification: joint moderating effects of employee exchange ideology and employee investment.

He Hongwei, Pham Quoc Hung, Baruch Yehuda, Zhu Weichun. (2014). International Journal of Human Resource Management, Volume 25, Issue 20, pages 2772-2795.

http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2014.908315

An Examination of Multiple-Commitment and Three-Component Commitment Theory on Careers in Vietnam.

Pham Quoc Hung, Baruch Yehuda, He Hongwei. (2009). Academy of Management Annual Conference, 7-11 August 2009, Chicago, USA.