Thạc sĩ Võ Thị Thảo Nguyên

Võ Thị Thảo Nguyên

 

1/ Lý lịch giảng viên (Background)

Thạc sĩ Võ Thị Thảo Nguyên là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. ThS. Võ Thị Thảo Nguyên có bằng Thạc sĩ – Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh năm 2014 và bằng Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Tây Nguyên, tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giai đoạn 03/2010  đến 08/201, Bà là Giảng viên khoa Kinh tế – Đại học Tây Nguyên, giảng dạy môn Quản trị doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp thương mại. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Marketing, Quản trị doanh nghiệp.

2/ Các môn giảng dạy (Teaching)

ThS. Võ Thị Thảo Nguyên tham gia giảng dạy các môn: Quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công, Quản trị chiến lược trong khu vực công, Phát triển vùng và địa phương.

3/ Lĩnh vực nghiên cứu (Researching)

ThS. Võ Thị Thảo Nguyên nghiên cứu chuyên sâu về:

Marketing địa phương, năng lực cạnh tranh của vùng và địa phương

Quản trị nguồn nhân lực