Thạc sĩ Phạm Thu Hà

Phạm Thu Hà

1/ Lý lịch giảng viên (Background):

Thạc sĩ Phạm Thu Hà là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. Bà lấy bằng Thạc sĩ Chính sách Công, chuyên ngành Phân tích Chính sách – Đại học Quốc gia Australia (ANU), năm 2014; bằng tốt nghiệp sau Đại học (Graduate Diploma), chuyên ngành Quản trị công, Trường Đại học Quốc Gia Australia (ANU), năm 2013; chứng chỉ sau đại học chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công – Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, năm 2008; bằng Cử nhân Báo chí – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2002; và bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2002.

Giai đoạn từ 2005 đến 2012, Bà là Chuyên viên phòng Lao động, Văn hoá và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. GIai đoạn từ 2002 đến 2005, Bà là Nhân viên phòng Quan hệ công chúng – Công ty Truyền thông Tiến Bộ và là Phóng viên tập sự tại Báo Du Lịch.

2/ Các môn giảng dạy (Teaching):

3/ Lĩnh vực nghiên cứu (Researching):

Quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công và Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công.