Nov 15

Hội thảo “Đối Thoại Trao Đổi Văn Hóa Về Lãnh Đạo Và Quản Lý Công”

Dale Carnegie – “cha đẻ” của cuốn sách Đắc Nhân Tâm đã từng nói: “Tri thức chưa có sức mạnh chừng nào còn chưa được áp dụng” (Knowledge isn’t power until it is applied). Là một học viên của Chương trình Thạc sĩ Quản lý công, sẽ là thiếu sót... Xem thêm →