Đinh Công Khải

14/04/2016

Tiến sĩ Đinh Công Khải

Dr. Dinh Cong Khai is currently Head of State Administration Department and Director of Public Policy Institute, Ho Chi Minh City University of Economics. TS Dinh Cong Khai holds a PhD in Economics from the University of Colorado (USA, 2009); Master of Economics, University of Colorado (United States, 2005), …

11/04/2016

Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng

Tiến sĩ Phạm Quốc Hùng làm Phó chủ nhiệm khoa Quản lý nhà nước từ khi Khoa được thành lập tháng 0 2 năm 2014. TS. Hùng có học vị Tiến sĩ Quản lý của Đại học East Anglia (Anh, 2009), bằng Thạc sĩ về Phương pháp Nghiên cứu của Đại học Macquarie (Úc, 2002), …

Phạm Quốc Hùng
Nguyễn Hữu Lam
11/04/2016

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị, Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông có bằng Tiến sĩ về Phát triển Nguồn nhân lực, Đại học Texas A&M, USA, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh,…

11/04/2016

Tiến sĩ Lưu Trọng Tuấn

Khoa Quản lý Nhà nước, Đại học Kinh tế TP. HCM, Giảng dạy các môn: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị thay đổi, Quản trị chiến lược, Đạo đức Kinh doanh, Quản trị chất lượng chăm sóc sức khỏe, Phương pháp nghiên cứu, và Lý thuyết dịch.

Lưu Trọng Tuấn
Lưu Quốc Phong

11/04/2016

Thạc sĩ Lưu Quốc Phong

Thạc sĩ Lưu Quốc Phong là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. Ông lấy bằng Thạc sĩ Chính sách Công, chuyên ngành Chính sách Kinh tế – Đại học Quốc gia Úc (ANU), năm 2014; bằng Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công – Chương trình Fulbright,…

11/04/2016

Thạc sĩ Hoàng Văn Thắng

Thạc sĩ Hoàng Văn Thắng hiện là Giảng viên khoa Quản lý nhà nước. Ông có bằng Thạc sĩ Chính sách Công – Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (2013); bằng Kỹ sư Công nghệ Sinh học – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (2008).

Hoàng Văn Thắng
Võ Thị Thảo Nguyên
11/04/2016

Thạc sĩ Võ Thị Thảo Nguyên

Thạc sĩ Võ Thị Thảo Nguyên là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. ThS. Võ Thị Thảo Nguyên có bằng Thạc sĩ – Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh năm 2014 và bằng Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, ….

11/04/2016

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung là giảng viên tại khoa Quản lý nhà nước, trường Đại học Kinh tế HCM. Cô Nhung cũng đồng thời tham gia các nghiên cứu của viện Chính sách công (IPP). Cô Nhung có bằng Thạc sỹ Chính sách công của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)…

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Phạm Thu Hà
11/04/2016

Thạc sĩ Phạm Thu Hà

Thạc sĩ Phạm Thu Hà là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. Bà lấy bằng Thạc sĩ Chính sách Công, chuyên ngành Phân tích Chính sách – Đại học Quốc gia Australia (ANU), năm 2014; bằng tốt nghiệp sau Đại học (Graduate Diploma), chuyên ngành Quản trị công, Trường Đại học Quốc Gia Australia (ANU).

11/04/2016

Thạc sĩ Nguyễn Trung Duy

Thạc sĩ Nguyễn Trung Duy là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. ThS. Nguyễn Trung Duy có bằng Thạc sĩ – Đại học Lincoln. Giai đoạn 2013-2015 Ông là Giảng viên Đại học Hồng Bàng, giảng dạy môn Quản trị doanh nghiệp, Ngoại ngữ thương mại.

Nguyễn Trung Duy
Lại Thanh Bình
11/04/2016

Thạc sĩ Lại Thanh Bình

Thạc sỹ Lại Thanh Bình là giảng viên tại khoa Quản lý nhà nước, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Ông Bình cũng đồng thời tham gia các nghiên cứu của viện Chính sách công (IPP). Ông Bình có bằng Thạc sỹ Kinh Tế Phát Triển của Chương trình Cao học Việt Nam-Hà Lan….

11/04/2016

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung là giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước. Cô có bằng Thạc sỹ Chính sách công của Đại học Bristol (Vương quốc Anh, 2014), và bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế TP.HCM (2011).

Nguyễn Thị Hồng Nhung